PEER-TRAIN

Posilňovanie kapacít na podporu aktívneho starnutia v podmienkach 21. storočia – program rovesníckeho mentoringu pre ľudí 50+.
Prostredníctvom účasti na školení peer mentorov založenom na medzinárodných skúsenostiach môžu peer mentori zlepšiť svoje zručnosti a odovzdať svoje skúsenosti spôsobom, ktorý je vhodný pre ľudí 50+.

VÝSLEDKY

Hlavné výsledky projektu sú:

ŠKOLENIA

PROGRAM NA MERANIE

ONLINE PLATFORMA

PARTNERI