PEER-TRAIN

Posilnenie kapacít na podporu aktívneho starnutia v 21. storočí – Program rovesníckeho mentoringu pre osoby staršie ako 50 rokov.
Rovesnícki mentori si môžu rozšíriť svoje poznatky a podeliť sa o svoje skúsenosti spôsobom vhodným pre osoby staršie ako 50 rokov.
Tento cieľ sa môže dosiahnuť účasťou na vzdelávaní rovesníckych mentorov na báze medzinárodných skúseností.

Výsledky

Hlavnými výsledkami projektu sú:

Vzdelávacie kurzy

Mentorský program

Online platforma

Partneri