Hlavné výsledky:

Štúdia

Čo sa osvedčilo v oblasti mentorských služieb pre osoby staršie ako 50 rokov?
Porovnávacia štúdia zameraná na stanovenie účinnosti.

Vzdelávací kurz

Vzdelávanie rovesníckych mentorov
- Rovesnícki mentori 21. storočia pre osoby staršie ako 50 rokov

mentorský program

Mentorský program pre osoby staršie ako 50 rokov vo forme
kombinovaného vzdelávania

online platforma

Interaktívna online platforma obsahujúca:

- E-learning pre "Rovesníckych mentorov 21. storočia pre osoby staršie ako 50 rokov“

- Online študovňa pre mentorovaných (osoby staršie ako 50 rokov) – Mentorský program pre osoby staršie ako 50 rokov vo forme kombinovaného vzdelávania (e-learningová časť)

- Elektronická platforma na výmenu skúseností medzi profesionálmi v oblasti mentorských, poradenských a vzdelávacích služieb pre osoby staršie ako 50 rokov na národnej a medzinárodnej úrovni

- Activity Room – online komunitný priestor na vyhľadávanie dobrovoľníkov, diskusie, cielené prednášky a prepojenie mentorov s mentorovanými v rôznych oblastiach