HLAVNÉ VÝSLEDKY:

ŠTÚDIUM

Čo funguje v oblasti mentoringu
Služby pre ľudí 50+?
porovnávacia štúdia na určenie účinnosti

ŠKOLENIE

Školenie rovesníckych mentorov
Peer mentori 21. storočia
pre ľudí nad 50 rokov

MENTORINGOVÝ PROGRAM

Mentorský program
pre ľudí 50+ vo forme
Kombinované vzdelávanie

ONLINE PLATFORMA

Interaktívna on-line platforma obsahujúca:

- E-learning pre "Peer mentorov 21. storočia pre ľudí 50+"

- On-line študovňa pre mentees (ľudia 50+) - Mentorský program pre ľudí 50+ vo forme blended learningu (e-learningová časť)

- Elektronická platforma na výmenu skúseností medzi odborníkmi v oblasti mentorských, poradenských a vzdelávacích služieb pre ľudí 50+ na národnej a medzinárodnej úrovni

- Miestnosť aktivít - online komunitný priestor, vyhľadávanie dobrovoľníkov, rozhovory, cielené prednášky, spájanie mentorov s mentees v rôznych témach