Hlavné výsledky:

Štúdia

Čo sa osvedčilo v oblasti mentorských služieb pre osoby staršie ako 50 rokov?
Porovnávacia štúdia zameraná na stanovenie účinnosti.

Školenie

Vzdelávanie rovesníckych mentorov
Peer mentori 21. storočia pre ľudí nad 50 rokov

mentorský program

Mentorský program pre ľudí 50+ vo forme
kombinovaného vzdelávania

online platforma

Interaktívna online platforma obsahujúca:

- E-learning pre "Rovesníckych mentorov 21. storočia pre osoby staršie ako 50 rokov“

- Online študovňa pre mentorovaných (osoby staršie ako 50 rokov) – Mentorský program pre osoby staršie ako 50 rokov vo forme kombinovaného vzdelávania (e-learningová časť)

- Elektronická platforma na výmenu skúseností medzi profesionálmi v oblasti mentorských, poradenských a vzdelávacích služieb pre osoby staršie ako 50 rokov na národnej a medzinárodnej úrovni

- Activity Room – online komunitný priestor na vyhľadávanie dobrovoľníkov, diskusie, cielené prednášky a prepojenie mentorov s mentorovanými v rôznych oblastiach