Główne wyniki:

Studium badawcze

Co działa w dziedzinie usług mentorskich dla osób w wieku 50+?
Badanie porównawcze mające na celu określenie skuteczności.

Kurs szkoleniowy

Szkolenie dla mentorów rówieśniczych
Mentorzy rówieśniczy XXI wieku dla osób 50+

Program mentorski

Program mentoringu dla osób 50+ w formie
uczenia mieszanego

Platforma internetowa

Interaktywna platforma internetowa zawierająca:

- E-learning dla "Mentorów Rówieśniczych XXI wieku dla osób 50+

- Pokój nauki online dla podopiecznych (osób 50+) - Program mentoringu dla osób 50+ w formie uczenia mieszanego (część e-learningowa)

- Elektroniczna platforma wymiany doświadczeń między profesjonalistami w dziedzinie mentoringu, doradztwa i usług szkoleniowych dla osób 50+ na poziomie krajowym i międzynarodowym

- Pokój aktywności - internetowa przestrzeń społecznościowa do wyszukiwania wolontariuszy, dyskusji, ukierunkowanych wykładów i łączenia mentorów z podopiecznymi na różne tematy.