MAIN RESULTS:

STUDIA

Co się sprawdza w dziedzinie Mentoringu
Usługi dla osób 50+?
badanie porównawcze w celu określenia skuteczności

KURS SZKOLENIOWY

Szkolenie dla mentorów rówieśniczych
Mentorzy rówieśniczy XXI wieku
dla osób 50+

PROGRAM MENTORINGU

Program Mentoringowy
dla Osób 50+ w postaci
Blended-Learning

PLATFORMA INTERNETOWA

Interaktywna Platforma On-line zawierająca:

- E-learning dla "Mentorów rówieśniczych XXI wieku dla osób 50+"

- Pracownia on-line dla podopiecznych (osoby 50+) - Program Mentoringowy dla osób 50+ w formie Blended-Learningu (część e-learningowa)

- Elektroniczna Platforma wymiany doświadczeń pomiędzy profesjonalistami w dziedzinie mentoringu, doradztwa i usług szkoleniowych dla osób 50+ na poziomie krajowym i międzynarodowym

- Activity Room - przestrzeń społeczności online, znajdowanie wolontariuszy, rozmowy, ukierunkowane wykłady, łączenie mentorów z podopiecznymi w różnych tematach