PEER-TRAIN

Wzmocnienie możliwości wspierania aktywnego starzenia się w kontekście XXI wieku – Program mentoringu rówieśniczego dla osób 50+.
Mentorzy rówieśniczy będą doskonalić swoje umiejętności i dzielić się doświadczeniami w sposób, który będzie odpowiadał osobom powyżej 50. roku życia.
Zostanie to osiągnięte poprzez udział w szkoleniu mentorów rówieśniczych, w oparciu o międzynarodową wiedzę specjalistyczną.

Wyniki

Główne wyniki projektu to:

Kursy szkoleniowe

Program mentorski

Platforma internetowa

Partnerzy