PEER-TRAIN

Wzmacnianie zdolności do wspierania aktywności osób starszych w warunkach XXI wieku – Program mentoringu rówieśniczego dla osób 50+.
Dzięki udziałowi w szkoleniu Peer Mentor opartym na międzynarodowych doświadczeniach peer-mentorzy mogą podnieść swoje umiejętności i przekazać swoje doświadczenia w sposób odpowiedni dla osób 50+.

EFEKTY

Główne rezultaty projektu to:

KUSY SZKOLENIOWE

PROGRAM POMIAROWY

PLATFORMA INTERNETOWA

PARTNERZY