PEER-TRAIN

Укрепване на капацитета за подкрепа на активния живот на възрастните хора в контекста на 21-ви век – програма за наставничество от връстници за лица над 50 години.
Партньорите-наставници ще повишат уменията си и ще споделят опита си по начин, който да намери отклик сред лицата над 50 години.
Това ще бъде постигнато чрез участие в обучение за партньорски наставници, като се използва международен опит.

Резултати

Основни резултати по проекта:

Обучителни курсове

Менторска програма

Онлайн платформа

Партньори