PEER-TRAIN

Укрепване на капацитета за подпомагане на активния живот на възрастните хора в условията на 21-ви век – Програма за наставничество от връстници за хора над 50 години.
Чрез участието си в обучението за партньорски ментори, основано на международен опит, партньорските ментори могат да подобрят уменията си и да предадат опита си по начин, подходящ за хората над 50 години.

ИЗВОДИ

Основните резултати от проекта са:

ОБУЧЕНИЯ

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА

ПАРТНЬОРИ