Školenie

Školenie

1. Teoretická časť

2. Praktická časť