A OLDALRÓL
PEER-TRAIN

Kihívások az 50+ korosztály számára

A népesség elöregedése az Európai Unió számára a 21. század egyik legnagyobb kihívását jelenti, amely visszafordíthatatlanul kihat a társadalom minden területére. A GREEN PAPER ON AGEING szerint az elmúlt öt évtizedben a születéskor várható élettartam mind a férfiak, mind a nők esetében körülbelül 10 évvel nőtt. A különböző szolgáltatások korszerűsítése, a digitális világba való integráció, a társadalmi részvétel előmozdítása szintén időszerű és sürgető az aktív idősödés területén. A 21. század demográfiai változásai következtében új igények és szükségletek jelentek meg, amelyekre reagálni kell. Az aktivitás szerepe újraértelmeződött, és az életminőség idősebb korban is fontossá vált. A sikeres öregedés érdekében fontos az értelmes munkatevékenység, a fizikai és szellemi aktivitás fenntartása, a társas interakciók fenntartása és ápolása. A világjárvány azonban a közelmúltban példátlan, váratlan helyzeteket teremtett, és drasztikus életmódváltozást okozott. Ez még több kihívást jelentett az 50 év felettiek számára.

A kortársmentorok fontos szerepe

Szükség van a szolgáltatások specializálására, az időseknek korbarát megközelítésre van szükségük a tanácsadásban, az oktatási szolgáltatásokban és a munka világában, de társaikhoz nyitottabb hozzáférést biztosítanak. A partnerországokban végzett igényfelmérés alapján a kortársmentorok rendkívül fontos szerepet játszhatnak az aktív öregedés elősegítésében, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, a munkahely megtartásának elősegítésében és a társas kapcsolatok ápolásában. Bár ezek az emberek hasonló élethelyzeteket élnek át, mégis erősebb megküzdési stratégiával, vagy akár szakmai tapasztalattal rendelkeznek, ezáltal példát mutatnak, inspirálnak, sőt segítenek másoknak, hogy értelmes és aktív életet éljenek.

A projekt fő célkitűzései

A nemzetközi tapasztalatokon alapuló Peer Mentor képzésen való részvétel révén a peer mentorok fejleszthetik készségeiket és megfelelő módszerek és technikák alkalmazásával az 50+ korosztály számára megfelelő módon adhatják át tapasztalataikat, figyelembe véve a 21. század elvárásait.

A projekt fő célkitűzései a következők:

  • hozzájárulni a partnerszervezetek professzionalizálásához, növelni a szakértők tudását és fejleszteni szakmai és digitális kompetenciáikat,
  • az 50 év felettiek mentorainak kompetenciáinak fejlesztése a 21. század követelményeinek megfelelően, innovatív megoldások és digitális technológiák segítségével,
  • az 50 év felettiek foglalkoztatásának, egész életen át tartó tanulásának, de más, társadalmilag hasznos tevékenységek támogatása, a lehető leghosszabb függetlenség és életminőség elérése az egészséges életmód fenntartásával, a kortársmentori szolgáltatások révén,
  • az 50 év felettiek számára a 21. században a tisztességes, aktív és fenntartható élethez szükséges készségek és kompetenciák fejlesztése a modern mentori tevékenységeken alapuló rugalmas, vegyes tanulás révén,
  • a felnőttek számára szociális, tanácsadói, mentori és oktatási szolgáltatásokat nyújtó szervezetek nemzetközi együttműködésének előmozdítása és fejlesztése, valamint partnerhálózatok létrehozása.

Célcsoport

A projekt közvetlen célcsoportja a szakértők, a szakmai tudással, munkatapasztalattal és kompetenciákkal rendelkező 50 év felettiek, akik kellően lelkesek, magabiztosak, motiváltak és érdekeltek abban, hogy kortárs mentorokká váljanak, de a mentoráltak is – 50 év felettiek, akik különböző területeken szeretnének segítséget kapni tapasztaltabb kortársaiktól.

Partnerek

A projektben 6 partnerintézmény vesz részt, amelyek a tanácsadás és mentorálás, a felnőttképzés, a kutatás és a digitális készségfejlesztés területén tevékenykednek hat országból – Németországból, a Szlovák Köztársaságból, Magyarországról, Portugáliából, Bulgáriából és Lengyelországból.