A
PEER-TRAIN

Kihívások 50 év felettieknek

A népesség elöregedése a 21. század egyik legjelentősebb kihívása az Európai Unió számára, amelynek a társadalom minden területére visszafordíthatatlan hatásai lesznek. A ZÖLD KÖNYV AZ IDŐSÖDÉSRŐL szerint a születéskor várható élettartam az elmúlt öt évtized alatt a férfiaknál és a nőknél egyaránt körülbelül 10 évvel nőtt. A különböző szolgáltatások korszerűsítése, digitális világba történő integrálása, a társadalmi szerepvállalás elősegítése szintén alapvető és sürgető szempontok az aktív idősödés területén. A 21. században bekövetkező demográfiai változások eredményeként olyan új szükségletek és igények merültek fel, amelyek választ követelnek. A tevékenység szerepét újradefiniálták, a magas életszínvonal fenntartása pedig még idősebb korban is fontossá vált. A sikeres idősödés érdekében elengedhetetlen az értelmes munkavégzés, a fizikai és mentális tevékenység fenntartása, valamint a társas interakciók ápolása. A közelmúlt-beli világjárvány példátlan és váratlan helyzetet teremtett, drasztikus életmód-változásokhoz vezetett. Ez még több kihívás elé állította az 50 év felettieket.

A kortárs mentorok és szerepük fontossága

Szakosított szolgáltatásokat kell nyújtani. Az idősek korbarát megközelítést igényelnek a tanácsadásban, az oktatási szolgáltatásokban és a munkakörnyezetben, miközben azt is élvezhetik, hogy könnyebben hozzájuthatnak kortársaikhoz. A partnerországokban elvégzett szükségletelemzés alapján a kortárs mentorok kivételesen fontos szerepet játszanak az aktív idősödés elősegítésében. Ez a szerep kiterjed az élethosszig tartó tanulás, a folyamatos foglalkoztatás elősegítésének, valamint és a társas kapcsolatok ápolásának területére is. Annak ellenére, hogy hasonló élethelyzetekkel kell szembenézniük, ezek az egyének gyakran erősebb túlélési stratégiákkal, és akár szakmai tapasztalattal is rendelkezhetnek, amely lehetővé teszi számukra, hogy példaként és inspirációs forrásként szolgáljanak mások számára. Hozzájárulnak ahhoz, hogy az emberek értelmes és aktív életet élhessenek.

A projekt fő célkitűzései

A nemzetközi tapasztalatokra építő kortársmentor-képzésen való részvétel által a kortárs mentorok fejleszthetik készségeiket és hatékonyan oszthatják meg tapasztalataikat az 50 éves és idősebb személyekkel. E cél elérése érdekében feltétlenül figyelembe kell venni a 21. század elvárásait, illetve megfelelő módszereket és technikákat kell alkalmazni.

A projekt fő célkitűzései:

  • Az 50 éves és idősebb egyének kortárs mentori kompetenciáinak fejlesztése a 21. század követelményeihez igazodva, innovatív megoldások és digitális technológiák segítségével.
  • Nyújtson segítséget az 50 éves és idősebb személyek foglalkoztatásához és az egész életen át tartó tanuláshoz, valamint egyéb társadalmilag hasznos tevékenységekhez, azzal a céllal, hogy a lehető legnagyobb függetlenséget és életminőséget érjék el! Ezt olyan kortárs mentori szolgáltatások nyújtásával érik el, amelyek elősegítik az egészséges életmódot.
  • Fejlessze mindazon, a sikeres idősödéshez szükséges készségeket és kompetenciákat az 50 év felettiek körében, amelyek elősegítik a méltóságteljes, aktív és fenntartható életmódot a 21. században! Ezt egy rugalmas, kevert tanulásos megközelítéssel érik el, amely a mai kortárs-mentorálási gyakorlatokra épül.
  • Mozdítsa elő és erősítse a felnőttek számára a szociális, tanácsadási, mentorálási és oktatási szolgáltatásokat nyújtó szervezetek közötti nemzetközi együttműködést, valamint alakítson ki partnerhálózatokat!

Célcsoport

A projekt elsődleges célközönsége azokat az 50 éves és afeletti életkorú szakembereket, egyéneket foglalja magában, akik rendelkeznek szakmai tudással, munkatapasztalattal és kompetenciákkal. Ezeknek az egyéneknek kellően lelkeseknek, magabiztosaknak, motiváltaknak és érdekelteknek kell lenniük abban, hogy felvállalják a kortárs mentorok szerepét. Emellett a projekt olyan mentoráltakat – 50 év felettieket- is felkarol, akik a legkülönbözőbb területeken szeretnének segítséget kérni tapasztaltabb társaiktól.

Partnerek

A projektben hat partnerintézmény vesz részt, amelyek a tanácsadás, a mentorálási szolgáltatások, a felnőttképzés, a kutatás valamint a digitális készségfejlesztés területén tevékenykednek.Ezek az intézmények hat különböző országból erednek: Németországból, a Szlovák Köztársaságból, Magyarországról, Portugáliából, Bulgáriából és Lengyelországból.