Основни резултати:

Проучването

Какво работи в областта на наставническите услуги за лица над 50-годишна възраст?
Сравнително проучване, насочено към определяне на ефикасността.

Обучителен курс

Обучение за ментори на връстници
Връстници-наставници на 21 век за хора над 50 години

налично скоро

Програма за наставничество за хора над 50 години под формата на
Смесено обучение

онлайн платформа

Интерактивна онлайн платформа, съдържаща

- Електронно обучение за "Наставници на връстници през 21-ви век за хора над 50 години

- Онлайн учебна стая за наставлявани (хора над 50 години) - Програма за наставничество за хора над 50 години под формата на смесено обучение (част от електронното обучение)

- Електронна платформа за обмен на опит между професионалисти в областта на наставничеството, консултирането и обучението на хора над 50 години на национално и международно равнище

- Стая за дейности - онлайн пространство на общността за намиране на доброволци, дискусии, целеви лекции и свързване на наставници с наставлявани по различни теми