Основни резултати:

Проучване

Какво работи в областта на наставническите услуги за лица над 50-годишна възраст?
Сравнително проучване, насочено към определяне на ефикасността.

Обучителен курс

Обучение за ментори на връстници
- ментори на връстници от 21-ви век за хора над 50 години за хора над 50 години

Менторска програма

Програма за наставничество за хора над 50 години под формата на
Смесено обучение

Онлайн платформа

Интерактивна онлайн платформа, съдържаща

- Електронно обучение за "Наставници на връстници през 21-ви век за хора над 50 години

- Онлайн учебна стая за наставлявани (хора над 50 години) - Програма за наставничество за хора над 50 години под формата на смесено обучение (част от електронното обучение)

- Електронна платформа за обмен на опит между професионалисти в областта на наставничеството, консултирането и обучението на хора над 50 години на национално и международно равнище

- Стая за дейности - онлайн пространство на общността за намиране на доброволци, дискусии, целеви лекции и свързване на наставници с наставлявани по различни теми