ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ:

ПРОУЧВАНЕ

Какво работи в областта на наставничеството
Услуги за хора над 50 години?
сравнително проучване за определяне на ефикасността

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ

Обучение за ментори на връстници
Връстници-наставници на 21 век
за хора над 50 години

ПРОГРАМА ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО

Програма за наставничество
за хора над 50 години под формата на
Смесено обучение

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА

Интерактивна онлайн платформа, съдържаща:

- Електронно обучение за "Партньорски наставници на 21-ви век за хора над 50 години"

- Онлайн учебна стая за наставлявани (хора над 50 години) - Програма за наставничество за хора над 50 години под формата на смесено обучение (част от електронното обучение)

- Електронна платформа за обмен на опит между професионалисти в областта на менторството, консултирането и обучението на хора над 50 години на национално и международно ниво

- Стая за дейности - онлайн пространство на общността, намиране на доброволци, разговори, целенасочени лекции, свързване на наставници с наставлявани по различни теми